Primary Navigation

Att utöva yoga

Många tror att yoga endast är för speciella personer, men yoga är för alla. Din ålder, kön, storlek eller funktionsnedsättningar spelar ingen roll. Det finns övningar för alla som kommer att gynna dig.

I den här artikeln belyser vi vad yoga är för något för att du ska kunna avgöra om yoga är något för dig.

Vad är yoga?

En missuppfattning vad gäller yoga är att det bara handlar om avancerade fysiska positioner, helst utförda av personer med kroppar som gjorda av gummi. Men det intressanta är att yoga är så mycket mer än de fysiska positionerna, och de behöver inte vara avancerade alls.

Yoga är en uråldrig tradition som härstammar från Indien och består av olika system som tränar både sinne och kropp. Inom yogan har vi flera olika delar så som bland annat andningsövningar, fysiska positioner, olika meditationstekniker och avslappningsövningar. Vidare finns det många olika inriktningar och yogaformer.

I öst har man utövat yoga i tusentals år medan det är först på senare år som det fått ett uppsving här i väst. I takt med högre prestationskrav, högre tempo och ett enormt informationsflöde tycks vi bli mer och mer medvetna om att det finns något att hämta i det där som tidigare setts som flummigt och konstigt.

Vad är syftet med yoga?

Yoga handlar om att lugna hjärnan och sinnet genom diverse tekniker. Syftet är givetvis att skapa en inre ro, minska stress och släppa spänningar i kroppen. Yogan kan hjälpa oss att skapa en medvetenhet för att bli närvarande i nuet, med alla sinnen fokuserade.

Några effekter som yoga har är följande:

  • Skapa lugn både mentalt och fysiskt
  • Minska stress
  • Förbättra sömn
  • Öka kroppsmedvetenheten
  • Stärka självförtroendet
  • Göra dig lugnare och gladare

Fördelen med yogan är också att du kan utöva den hemma, det ända du verkligen behöver är en yogamatta.