Primary Navigation

Man skall trivas när man motionerar

Det finns massor med studier som visar på hur viktigt det är att man motionerar regelbundet. Det handlar både om att minska risk för sjukdomar, som om livskvalitet och att kunna prestera i vardagen. Ca. en tredjedel av den svenska befolkningen får för lite motion, när man jämnar ut och räknar sådan ca, vadd olika undersökningar visar. Därför bör man göra vad man kan, både som individ och som samhälle, för att möjliggöra och motivera till motion.

Trivselfaktorer är mera än bara träningsredskap

Man brukar inom sundhetssektorn säga, att den bästa träningen, är den som blir av. Och om man skall ha motivation till att göra motion till en vana, så underlättar det att man trivs när man tränar. Det handlar dels om att finna en motionsform som passar individen eller gruppens intressen bäst, men även själva miljön där träningen föregår. Om man t.ex. skall inreda ett träningsrum, så är det första man tänker på som regel träningsredskap. Och det är såklart viktigt att utrustningen är tillräcklig. Men även sådant som hur ljust det är i rummet, inneklimatet/ luftkvaliteten, och andra faktorer i omgivningen spelar roll. Det bör finnas möjlighet till bra vatten, gärna kallt. Därför kan det vara en bra investering att ha ett litet kylskåp i träningslokalen. Blomster och annat liknande är även med till att skapa trivsel.

Välj rätt miljöer till utomhusaktiviteter

Om man föredrar motionsformer som dyrkas utomhus, exempelvis cykling eller löpning, så spelar det roll vart man väljer att träna. I princip kan man ju bara ta sina löparskor på, eller sätta sig upp på cykeln, och så iväg. Men ibland kan det vara en fördel att först ta sig till exempelvis en skog, en sjö eller öppna vidder. Vilken naturmiljö man föredrar är väldigt individuellt, men det är hur som mera troligt att löpträningen blir av, om du trivs i de omgivningar där man brukar löpa. Till sist kan man försöka gå ihop med några vänner, eller gå med i en motionsklubb, även om motionsformen är individuell. Den sociala aspekten kan vara en viktig faktor för att man trivs med att motionera regelbundet.