Primary Navigation

Skriv ner dina träningsmål – och håll dem i fokus

När man tränar målinriktat, med en tydlig vision och målsättning, ökar man sina chanser att nå goda resultat. Som en slags sidoeffekt upplever väldigt många att träningen dessutom bliver roligare, och att motivationen ökar. Därför är typer av målsättningar är som sådan bättre än att inte sätta några mål, när man skall uppnå ett önskat resultat. Men om det verkligen skal hjälpa, fungera och göra träningen roligare, så skall målet vara konkret, och man skall ”committa” sig till det. Det gör man bland annat genom att skriva ner det. Om det bara är en tanke, eller idé, kan det lätt ändras och man tar inte i samma grad ansvar för det, visar forskning.

Skriv ner – och håll det synligt

Det första och, och det näst viktigaste steget är själva den fysiska handlingen att skriva ner. Där man överför tanke till kropp. Jag var nära att skriva att det var det viktigaste steget, men det allra viktigaste steget, oavsett hur man använder målsättningar, är såklart handling. Att man handlar, i detta fallet tränar dvs. på det sett som man planlagt, och på det sett so man menar hjälper en mot att nå målet, kommer alltid att vara det viktigaste. För att man skall hålla kursen mot att komma i mål, är det sen en bra idé om man ser till att man ser målet ofta. Ett bra sätt är att ha griffeltavla ståendes i köket, där man har skrivit målet. Dessutom kan man löpande även skriva delmål på tavlan., om huvudmålet är något som kräver en lång process av handlingar för att uppnå.

Hur ser du ut, när du har nått ditt mål?

Hur mår du när du har nått ditt mål? Hur ser du ut? Vilken känsla har du? Vad betyder det för dig, när du har nått målet? Dessa är exempel på frågor man kan ställa sig själv, när man skall visualisera sitt mål. Att ha en tydlig vision, och där man inte är i tvivel om man verkligen har nått målet eller ej, är en viktig faktor för hur starkt verktyg målsättningsarbetet är. Om man inte kan finna en tydlig vision för sitt mål, kanske man skal justera målet till något mera konkret. Om ens mål härstammar från en dröm eller ett önskemål, är det oftast enkelt, men ändå viktigt, att visualisera målet. Det vanligaste temat för mål omkring träning, är exempelvis att man önskar att gå ner i vikt. Hur ser jag ut när jag har lycktas? Visualisering handlar om att se sig själv klara målsättningen, och etablera det som en sanning i hjärnan och dennes tankemönster. Lycka till med att nå dina träningsmål.