Primary Navigation

Vardagsmotion kan göra jobbet

Det är inte alla som finner njutning i strukturerad träning. Gym och liknande träningscenter kan kännas tråkigt och man kanske inte har andra fritidsintressen där man automatiskt använder kroppen. De flesta vet dock om hur viktigt det är för hälsa och välmående med regelbunden motion. Framförallt för alla oss som har ett ganska stillasittande jobb. Men det finns sätt att få den motion man har behov av, utan att  behöva deltaga i träningsaktiviteter som man ogillar.

Det handlar om att vara aktiv i vardagen

Genom att tänka sig om, och eller genom att vara lite kreativ, kan man se till att få en massa vardagsmotion. Vardagsmotion kan exempelvis handla om att cykla till jobbet istället för att ta bilen. Ett annat område där man ofta på ett enkelt sätt kan få lite extra vardagsmotion, är om man bestämmer sig för att alltid ta trapporna istället för att åka hiss. Om man jobbar på ett kontor som ligger några våningar upp kan detta ge en hel del motion för benen. Att ta små omvägar istället för den kortaste vägen när man förflyttar sig runt på sin arbetsplats kan likaledes vara en smart strategi. Även om det är få extra meter man går varje gång, kan det ibland göra skillnad enligt principen ”många bäckar små”.

Upplev natur och lokalmiljö på cykel

Istället för att besöka ett gym på sin fritid kan man ta ut på längre cykelturer. Om man cyklar på i bra fart kan man på så sätt få utmärkt motion med hjälp av sin helt vanliga cykel. Samtidigt som man på detta sätt motionerar, kan man uppleva sådant som man finner intressant. En tur i naturen uppskattas av många, medan andra kanske föredrar att cykla på upptäcktsfärd i närmiljön. Man kan även besöka vänner och bekanta som bor ett antal kilometer bort. Många väljer helt enkelt att förena nytta med nöje genom att använda sina cyklar istället för att ta bil eller buss när man transporterar sig inom ett rimligt avstånd.