Primary Navigation

Digital Procurement – ett företag med många bra tjänster

| Annons

Ordet procurement, det betyder upphandling. Så, Digital Procurement innebär helt enkelt digital upphandling. Men det är inte bara vad det är, utan Digtal Procurement är även namnet på ett företag som kan hjälpa dig att förhandla med leverantörer, det på ett digitalt sätt. Att själv åka land och rike runt för att förhandla eller för att göra alla inköp, det kostar både tid och pengar. Då är det smidigare att välja ett digitalt system, som DigiProc. Det är en digital plattform som du kan hitta hos detta företag. De kan hjälpa dig med att göra bra analyser, göra besparingar, få till bra avtal och en massa mer.

Förbättra dina upphandlingsprocesser

Idag är det så att företag har ett behov av smidiga verktyg som hjälper dem att förbättra upphandlingsprocesser. Det tack vare att det idag är en allt mer komplex och dynamisk marknadsplats. Strategiska upphandlingsorganisationer antar alltmer integrerade, molnbaserade programvaru-kostymer som kombinerar leverantörshantering, inköp, kontrakthantering och proaktiv riskhantering med transaktionella upphandling-till-betal-funktioner.

Det kan vara bra att ha en digital lösning, som gör att du kan fatta rätt beslut. Strategisk upphandling börjar med att identifiera och kvalificera leverantörer innan förhandlingar inleds. Det handlar om att samla in, utvärdera och övervaka leverantörsdata för att säkerställa att leverantörer följer affärspolicyer. Välj de bästa leverantörerna genom att utvärdera leverantörens kvalifikationer, riskfaktorer och policyefterlevnad.

Använd dig av Digiproc

Med hjälp av den digitala plattformen Digiproc är det lättare för dig att hantera alla dina leverantörer du har idag, samt nya som kan tillkomma. Det kan vara bra att få hjälp med förhandlingar när det ska anlitas nya leverantörer, samt även få rätt sorts analyser på vad du bör lägga fokus på. DigiProc den har baserats på en AI-motor, så att den kan förhandla med alla leverantörer samtidigt, i realtid! Du kan därmed få bra förhandlingar som är effektiva, skalbara och smarta.

Hur görs en spend analys?

Det är ju ganska givet att när man har ett företag, så vill man kunna se på vilka sätt man kan spara in pengar när man gör sina inköp. Det kan vara smart att satsa på att göra en spendanalys, som på ett bra sätt ger dig en bild på hur dina inköps- och leverantörsmönster ser ut. Genom att göra denna analys, så ser du bland annat antal leverantörer du har, hur spenden mellan dem är fördelade och det gör att du då kan identifiera dina möjligheter att förbättra och göra besparingar. En spend analys kan även hjälpa dig att korrigera inköpsbeteenden eller inköpskategorier som inte fungerar bra.

För att göra en spendanalys så samlar du in data för att se hur inköpen sett ut innan. Det kan samlas in genom tidigare fakturor. Du kan med denna analys få svar på vad du har köpt, för hur mycket du har köpt, vem du har köpt av, och vem som köpt, om det är du eller annan inköpsansvarig.

En spendanalys är en process som är iterativ, alltså upprepande och därför bör du kontinuerligt uppdatera med nya data. Det kan du göra under processens gång. Analysen görs i ett visst antal steg och ibland kan det vara nödvändigt att gå tillbaka till ett av de tidigare stegen för att göra vissa justeringar.

Spendanalys via Digital Procurement

När Digital Procurement gör en spend analys, så går det via vissa steg. De ser bland annat till att analysera ditt hela leverantörslandskap som innebär att det är alla de leverantörer du har idag. De startar upp med att göra en ABC-analys. Sedan så delar de in leverantörerna i kategorier. Det går även att applicera filter när man ska dela in den. Det görs sedan en prognos över vad för potential det finns för digital förhandling. Även prognoser över besparingar och sedan kan du få ett konkret projektförslag.

Ta hjälp av Digital Procurement

Digital Procurement har många olika tjänster du kan ha nytta av. Dels så har de ju den smarta, digitala plattformen, dels andra tjänster. Du kan få en bra spend analys, samt även få hjälp med att få rätt pris hos dina leverantörer. Sedan kan de även assistera när det handlar om att få rätt sorts avtal, som är enligt dina villkor och inte enligt leverantörernas.