Primary Navigation

Medicinsk översättning

Ska du översätta något till medicinskt bruk, behöver du en auktoriserad översättning. Det gör du oavsett om målgruppen är yrkesfolk inom medicin, användare av produkterna eller andra intressenter. Kanske har du av någon anledning en utländsk journal, eller också är det en produktbeskrivning du vill vara helt säker på blir korrekt. Vi behöver väl knappast poängtera hur viktigt det är att just den här sortens översättningar är korrekta. Ett misstag i översättningen kan vara nära på fatal.

Du kan både som företag och privatperson, anlita en översättare som kan utföra en auktoriserad översättning. Den skyddade yrkestiteln är auktoriserad translator, och för att få kalla sig detta ska man ha genomfört kammarkollegiets översättarprov samt genomgått en redbarhetsprövning där man kontrollerats mot både polisens och kronofogdens register. Titeln ska förnyas vart femte år.

Du behöver inte anlita en auktoriserad translator för att få en auktoriserad översättning. Att översättningen är auktoriserad innebär bara att översättaren gjort en avslutande kommentar om att översättningen är korrekt, samt skrivit under på detta. Härefter är det översättarens ansvar att översättningen är korrekt.

Kontakta en översättningsbyrå

Behöver du en medicinsk översättning rekommenderar vi att du kontaktar en översättningsbyrå, eftersom det är så viktigt att en sådan översättning är helt korrekt. Översättaren bör ha en medicinsk bakgrund av något slag, så att hen verkligen förstår medicinskt språkbruk både i källspråket och i målspråket och därför kan göra en korrekt översättning. En byrå har även tillgång till korrekturläsare och kan säkerställa att texten verkligen är korrekt. Genom att använda en annan korrekturläsare, som också har medicinsk bakgrund, sker alltså en dubbel kontroll av texten innan översättningen auktoriseras.

 

Undersök gärna byråerna närmare och förhör dig om deras olika omdömen. Priserna varierar självklart och det kan vara på sin plats att undersöka flera byråer, innan du beslutar dig. I just det här fallet är kvaliteten dock betydligt viktigare än priset.