Primary Navigation

Mer om bygglov

Bygglov är ett begrepp som säkerligen många redan har träffat på. Vad bör du göra ifall du ska skaffa dig bygglov? Här nedan finns det några av de viktigaste stegen:

  • Bygglov ges ut av kommunen. Kontakta därför den i förväg för att få lite mer information.

  • Ta reda på vilka dokument som behövs för att påbörja processen.

  • Bygglovskonsulter kan vara till stor hjälp ifall du inte har tiden eller kunskapen inom det området.

  • Fråga gärna byggkonsulten vad deras tjänst kommer att kosta dig.

  • Vissa prisskillnader kan förekomma även om de är små.

Vad betyder bygglov?

Vad betyder bygglov? För dig som inte riktigt vet så kan bygglov förklaras som en officiell tillåtelse för att utföra en viss ändring på en fastighet. Som det nämndes tidigare ges den ut av kommunen.

Om du behöver mer information om bygglov går det bra att läsa om gällande regler på Byggnämndens hemsida. Många tycker att regelverk är svåra att hålla reda på samt att dokumentationen är mycket och svår att samla in. I nästa avsnitt förklaras det i korthet när du behöver skaffa bygglov.

När behöver du skaffa bygglov?

Du behöver inte skaffa bygglov i samband med alla renoveringar som du utför på din bostad. När ska du absolut ansöka om bygglov? Här finns de grundregler du bör veta om

Bygglov behövs i följande fall:

  • Om du som husägare planerar att måla om huset i en annan färg.

  • Om du planerar att byta taket och använda ett annat material än det ursprungliga.

  • Vid fasadbyte

  • Alla former av tillbyggnader

  • Nybygge som kommer att ändra husets nuvarande utseende och planlösning.

För att sammanfatta ska du skaffa bygglov om du planerar att ändra bostaden eller husets utseende på något sätt. Som det nämndes tidigare i artikeln kan du alltid anlita en bygglovskonsult som sköter processen åt dig.