Primary Navigation

Mer om virkestorkning

Vad innebär virkestorkning och hur ofta används torkat virke i Sverige? Om du är nyfiken att få veta lite mer kring det ämnet kommer du möjligen finna det här inlägget ganska intressant.

Virkestorkning som namnet självt antyder betyder torkning av nysågat trä eller virke. En sådan process behövs då virket innehåller mellan 25 – 30 % vatten när det precis sågats. För att kunna förbrukas måste vattenhalten minskas. Idag finns det speciella virkestorkar där virket placeras och torkas. Förr i tiden torkades virket utomhus. Senare började stora hallar användas som ett mer praktiskt alternativ. Att lägga strö med hjälp av maskiner (förr gjordes detta för hand) är en viktig del av torkningsprocessen. Virkestorkning är en energikrävande process och kan därför klassas som en dyr sådan. De nya teknikerna som presenteras och används fokuserar på miljövänlighet och en mindre energiförbrukning.

Vad händer om virket inte torkas? Det finns ganska stor risk till att det förstörs på grund av svampangrepp som är vanliga i sådana fall. Torkningsprocessen leder till att virket krymper. Som resultat ökar dess elasticitet och hållfasthet.

Anpassad virkestorkning

Virket torkas på olika sätt beroende på hur och var det ska användas.

I vissa fall går det att förbruka nysågat virke. Var i sådana fall? Några exempel är på fasad, bryggor, mindre byggnader och staket. I andra fall måste virket torkas innan användning. Som sagt innehåller nysågat virke mellan 25 – 30 % vatten. För vanligt bygge krävs det att fukthalten ska vara omkring 20%. Ett annat namn för byggvirke är hyveltorrt eller skeppningstorrt virke. Idag finns det särskilda torkar som utför processen.

Ett annat exempel är virke som används för möbler eller golvläggning. Där ska fukthalten vara ännu lägre – 10 % eller till och med mindre i vissa fall. Virket förbereds för sådant bruk genom att torkas inomhus i uppvärmda lokaler under en viss tid som bestäms av vattenhalten i virket.

Observera att virkestorkning är en process som omfattar en del risker. Det sker under sträng kontroll. De moderna torkanläggningarna har en temperatur på 90°- 120°.

 

Hur ofta används virke i Sverige?

Virke används relativt ofta i Sverige. Den största konsumtionen märks vid husbygge och vid mindre anläggningar. Möbler och golv kräver också virke till en största del. Virkets kvalité säkerställs via tillståndskontroller. En sådan kontroll verkställer virkets aktuella tillstånd samtidigt som det även bestäms ifall några åtgärder behöver tas för att säkra byggnaden eller anläggningen.

Säkerhetskontroller görs alltid av specialister inom området. Ifall några åtgärder behöver tas kan du som ägare anställa samma företag som utför kontrollerna att även bortta upptäckta brister. Tillståndskontroll är processens första steg, sedan läggs det förslag på eventuella åtgärder. Bristerna protokollförs, orsaken till dem anges också. En försämrad torkprocess kan vara anledning till att virket behöver omhändertas.

Kom ihåg att du som husägare behöver se till att ytskiktet på ditt hus eller byggnad bör kontrolleras med jämna mellanrum. Konsultera gärna med en specialist och boka en tillsynskontroll för att säkerställa att byggnaden är i ett tillfredsställande behåll. Riskerna är stora ifall sådana typer av skador inte åtgärdas i tid och kan då istället kräva omfattande renovering.