Primary Navigation

Reklam – marknadsföringens kraftiga verktyg

Marknadsföringen är en av de grundläggande bitarna för varje verksamt företag. Det är en stor vetskap om hur man förmedlar budskap och framhäver ett visst varumärke, en viss produkt eller tjänst.

Bakom ordet marknadsföring finns det ett antal andra begrepp såsom reklam, reklambyrå (söker du på en specifik ort kan du till exempelvis få upp en term som Reklambyrå Umeå, reklambyrå Stockholm osv), strategier, content, influencers, tryckreklam och profilprodukter. Detta är bara några få exempel på en väldigt lång lista. Alla dessa begrepp sammansätts av specialister och används för att skapa bra reklamkampanjer för företag.

Vad betyder egentligen reklam? Ordet är sammansatt av två latinska ord, nämligen “re”, som betyder ‘på nytt’ och “clamare” vars svenska betydelse är ”ropa högt’. Med andra ord innebär begreppet reklam att ropa högt om och om igen. Det är ett kraftigt verktyg för spridande av information, värderingar och mål som hänger ihop med en viss vara eller tjänst.

Vad kan en reklambyrå göra för dig som kund?

Reklam beställs av företag, något som kanske redan framgick av den föregående rubriken. Oftast vänder man sig till en reklambyrå. Vad kan den göra för dig? Här kommer några av de viktigaste funktionerna som en reklambyrå uppfyller när de får en förfrågan från en kund:

  • Sammansätter en väl fungerande reklamkampanj
  • Skriver ihop slogans och reklambudskap
  • Skriver content för digitala och sociala medier
  • Beställer trycksaker om de ingår i kampanjer och bestämmer deras innehåll
  • Sammansätter radio-, och TV reklam om sådana typer av reklamkanaler ingår i företagets reklamkampanj
  • Följer upp reklam kampanjens framgång
  • Ändrar marknadsföringsplanen och kampanjen vid behov

En reklambyrå kan vara nyckeln till en framgångsrik reklam för varje företag. Det krävs stor erfarenhet, kunskaper, kreativitet och lyhördhet för att skapa bra reklam.

Reklam är inget nytt begrepp

Reklam är inget nytt begrepp utan har funnit med oss en längre tid och i olika former.

Alla verksamheter oavsett vem som ägt dem har försökt att visa upp vad de erbjuder på ett eller annat sätt. Ett bra exempel är frisören från 1800-talet som hänger upp en sax utanför sin salong för att visa upp sig.

Tryckkonsten gjorde att reklam synliggjordes på ett helt annat sätt. Plötsligt kunde man dela ut papper med ett tryckt budskap på dem. 1800-talet innebar en ökad läskunnighet i Europa och det hade en stor betydelse för reklam som nu även förekom i tidningar. Utvecklingen sedan dess är inte bara stormig utan även snabb och uppseendeväckande. I samband med Internets upptåg hittades det helt nya möjligheter för att sprida reklam. Exempelvis denna sida som är reklam för spabad.

Vad är viktigt att komma ihåg när man pratar om detta viktiga och ständigt förändrades begrepp? Syftet med reklamen är att påverka en viss målgrupp, att skapa en vilja att köpa en viss produkt. Reklam som inte lyckas påverka sina mottagare anses idag vara mer eller mindre betydelselös.

Reklam hänger tätt ihop med tiden den publicera i. Den är kulturinriktad och väldigt nischad när det kommer till människouppfattning och smak. Den väcker känslor och talar sällan till förnuftet utan har för syfte att beröra ens känslor. Vissa reklamverktyg tar del av gamla myter och fördomar för en starkare påverkan.