Primary Navigation

Satsa på stålkonstruktionen

Komplexiteten ökar i all form av byggnadsarbeten. Ofta är stålkonstruktionen, oavsett om det handlar om en offentlig eller privat byggnad, helt avgörande. Det gäller att kombinera design, konstruktion, kvalitet och säkerhet med modern högteknologi för en mer CO2-vänlig produktion av stålkonstruktioner. Det finns företag som garanterar en smidig process från konstruktionsdesign till färdig montering.

Komplexa stålkonstruktioner

En stålkonstruktion har ofta en enorm tyngd, stora dimensioner, imponerande spännvidder och snygga valsningar. I arbetet med att producera dessa komplexa stålkonstruktioner krävs det en projektstyrning för varje unika objekt med säker projektledning som säkerställer en smidig process från design till produktion och montering. Svetsade ståltakstolar är en konstruktion som ger möjlighet till maximal konstruktionsoptimering. Svetsade takstolar används vanligtvis till hallkonstruktioner inom jordbruk och industri, men även till arenor och andra platser där man kan ha fördel av en kostnadseffektiv, ”öppen” konstruktion.

Hållbarhetstänk

Även om stålkonstruktionsproduktionen är komplex är det viktigt att produktionen går i takt med hållbar utveckling. Socialt ansvarstagande, CO2-vänlig drift och produktion samt nödvändig dokumentation, som ska säkerställa verksamhetens ekonomiska tillväxt. Vattenbaserad målarfärg, robotteknik, eldrivna maskiner och genomtänkta konstruktioner som säkerställer en så CO2-besparande transport som möjligt, allt är en del av den gröna omställning. I sammanhanget gäller det att ha en konstruktiv dialog med råvaruleverantörer för att ta fram den dokumentation som efterfrågas gällande hållbarhet, häribland inom produktkategorierna grovplåt, rör, balkar, bandplåt, plattstål och universalstål.

Enkla stålkonstruktioner

Stålkonstruktioner till byggnader inom lager och logistik, industri, produktion och jordbruk är ofta enkla stålkonstruktioner med en enkel projekteringsprocess, kort produktionstid, effektiv montering och låga byggkostnader. När det gäller optimering av ståltakstolar till enkla stålkonstruktioner, vanligtvis till lager- och logistikhallar och enkla verksamhetslokaler gäller det att ha en kärnkompetens som garanterar produktionskvalitet och samtidigt sparar in på konstruktionens vikt. Inte minst med tanke på projektekonomi och CO2-utsläpp. Även om det är enkelheten som är i fokus för dessa stålkonstruktioner ges inget avkall på kvaliteten.