Primary Navigation

Skicka paket – Pris

I dagens samhälle ser vi en stark framväxt av e-handel. Det är snart möjligt att beställa valla typer av varor online. Det är många faktorer som drivit den snabba tillväxten av e-handel, till exempel Internets framväxt, internationella handelsavtal och förbättrade system för logistik. Det finns ingen anledning att tro att utvecklingen kommer att sakta in.

Priserna för att skicka paket går ned

Det är en stor fördel att priserna för att skicka paket gått ned så mycket under de senaste åren. Konkurrenskraftiga priser på att skicka försändelser är en av de viktigaste delarna i en fungerande e-ekonomi.

Utan frakter till låga priser är det helt enkelt inte möjligt att få vinster i e-handeln. Den gamla ordningen, med butiker som säljer varor till kunderna som kunderna sedan själva bär hem bygger just på att den typen av logistik var effektiv. Varor samlades i centrala lager och transporterades sedan på lastbil till butiker som ställde ut dessa varor på sina hyllor. Svagheten i detta system är inte modellen för frakt utan kostnaden för butiken samt det stora varulagret som varje butik bär på. Det som e-handeln gör är att eliminera butiken från kedjan. Eftersom butiker har kostnader för personal, hyra och varulager är det relativt enkelt för butiker online att konkurrera så länge frakterna för de mindre paketen inte är för dyra.

Tänk på detta när du beställer frakt

När du beställer varor online är det några saker du bör ha i åtanke:

  • Tänk på tiden för frakten, det kan uppstå avbrott i fraktkedjan så var ute i förväg
  • Försäkra alltid ditt paket, det är inte särskilt dyrt och det är extra viktigt om försändelsen är värdefull
  • Glöm inte att du kanske måste hämta ut försändelsen hos ett postombud, har du någon som kan göra det för dig om du själv inte kan göra det