Primary Navigation

Vad innebär arborrning?

Du kanske har hört talas om arborrning, men inte vet vad det är? Eller du har en del koll på det, men vill veta mer? När man talar om arborrning, så är det en metod som är mycket vanlig att man använder på maskiner med utslitna lagerlägen. Det för att på ett bra och billigt sätt kunna återställa hålen till deras originalstorlek. Man kan utöka diametern på hål som redan finns, det med spånbrytande bearbetning via ett roterande skär. Ofta används arborrning med äldre maskiner och det kallas ibland även för linjeborrning. Det eftersom man borrar som i linje ibland. Det när man gör flera hål på en och samma gång.

Arborrning är alltså en bearbetningsmetod som kan används för att borra flera hål i en linje. Det material du ska borra i, det arbetas horisontellt. Du kan med denna metod få hål som är perfekt linjerade.

Hur går det till?

Arborrning används idag till en mängd olika saker, material och applikationer. Om man tar en grävskopa som exempel att utföra denna borrning på, så finns det på den flera lagerlägen. Dessa ligger i linje med varandra. Fördelen då att använda just arborrning i detta läge, är att man kan bearbeta alla dess lagerlägen på en och samma gång.

Det man då börjar med, det är att ta arborrets svivlande lager och monterar dessa på utsidan av de skadade lagerlägen som finns och är de som ska borras. Sedan tar man arborrstången och för in den. Man justerar sedan de svivlande lagringarna. Man vill nämligen att arborrstången ska vara centrerad i lagerlägena. Sedan är det bara att börja att svarva ur så att man får det mått man vill ha.

Till vad kan arborrning användas?

Arborrning går att använda till en massa saker, där det krävs att du behöver flera borrade linjer på en och samma gång. Det innebär att det går använda arborrning på dessa saker:

  • Bearbetning av vevaxellagringar på motorer
  • Valsverk på industrier
  • Roderstock på fartyg
  • Midjestyrning på till exempel dumprar
  • Skopor på entreprenadmaskiner
  • Gripklor på lyftanordningar

Arborrning går att använda om man vill reparera motorer på äldre bilar. Det för att man vill slippa att köpa nya delar till den. En del föredrar att med arborrning restaurera motorer eller annat. Det man ska tänka på då man använder sig av arborrning är att hålen kan bli större än innan. Så det kan göra att man behöver byta ut även andra delar på den maskin eller den applikation man borrat i. Så vänd dig till proffsen så de får lösa det knepiga, under tiden kan du istället kolla på bilinredning eller något annat kul!

Få hjälp med arborrning

Är det så att du ska göra det någon enstaka gång, så är det rätt smart vända dig till ett företag som sysslar med denna metod. Däremot om du har tänkt att göra det ofta, i egen regi eller för att hjälpa andra med olika reparationer, så kan det så klart vara värt att satsa på en egen maskin för att borra med.

Du som vill ha hjälp med att utföra arborrning, du kan med fördel vända dig till UFAB.