Primary Navigation

Vad kan räknas som välbalanserad hundmat?

Några hundar, t ex äldre hundar, dräktiga hundar eller en tik som diar sina valpar, behöver dessutom extra näring.

Hundars behov av vatten

Hundar behöver ha friskt vatten tillgängligt på alla tidpunkter. Utan dricksvatten blir hunden självklart dehydrerad. Enda anledningen att inte ha vatten tillgängligt är om en veterinär har förordnat detta.

Hundars näringsbehov

Måltider som egentligen är tilltänkta människor innehåller inte nödvändigtvis de näringsämnen som en hund behöver. Det finns tom födoämnen som är skadliga för en hund. Det kan t ex vara russin, choklad eller lök, som är direkt skadliga för hundar.

Den enskilda hundens näringsbehov beror på flera faktorer sås om:

  • storlek

  • ålder

  • kön

  • aktivitetsnivå

  • maten den äter

  • allmäntillståndet

  • hur väl den är skött

Specialdiet för hundar

En diet som är väl ägnad för en vuxen hund är inte alltid lika passande för en hund som fortfarande växer, eller ännu mindre n lite valp. Hundar som växer behöver en kost som tar hänsyn till deras ökade näringsbehov. Andra hundar kan också ha specialbehov, t ex äldre hundar, hundar som utför specialuppdrag samt hundar med sämre hälsa.

De flesta hundar behöver ett rejält mål med hundmat om dagen, men emellanåt är det att föredra att dela upp den måltiden i två portioner som serveras på skilda tidpunkter under dagen. Hur mycket hunden behöver äta beror på vilken sorts mat hunden får, hur stor den är samt hur aktiv den är under dagen. En frisk, vuxen hund har en stabil vikt, baserad på dens ålder, kön och allmänna aktivitetsnivå.

Ett par snabba tips

  • Se till att din hund alltid har tillgång till friskt vatten.

  • Se till att din hund enkelt kan komma år bade mat och vatten, under dagen.

  • Se till att din hund får en balancerad diet som baseras på ålder, storlek, kön, aktivitetsnivå och allmäntillstånd. Ta en veterinär med på råd.